Vesiosuuskunnat

Talousvesi

Vesihuoltolakia (119/2001) ajantasaistettiin 1.9.2014 voimaantulleilla muutoksilla (68/2014):

  • Vesihuoltolaitoksen tulee huolehtia siitä, että laitoksen toimittama talousvesi täyttää terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset.
  • Vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalveluiden saatavuudesta häiriötilanteissa – Riskiarviointiin perustuva suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta. (tehtynä viimeistään 31.12.2016)
  • Vesihuoltolaitoksen on laadittava kirjanpitolaissa määritelty toimintakertomus. Siinä tulee esittää tilinpäätöstiedot sekä tiedot vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista.
  • Vesihuoltolaitoksen tuli saattaa tiedot verkostojen sijainnista sähköiseen muotoon viimeistään 31.12.2016 mennessä.

Ota yhteyttä, niin laitetaan yhdessä vesiosuuskuntanne lakisääteiset asiat kuntoon.

Haja-asutuksen jätevedet

Viemäriverkostojen ulkopuolella kiinteistön talousjätevesien käsittelystä vastaa kiinteistön omistaja. Haja-asutusalueen jätevesien käsittelylle on asetettu vaatimuksia ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (hajajätevesiasetus 157/2017)

Katso alla olevalta videolta tietoisku jätevesijärjestelmän uusimiseen liittyen:

Lähde: Ympäristöministeriö

Onko kiinteistölläsi tällä hetkellä selvitystä nykyisestä jätevesijärjestelmästä, käyttö- ja huolto-ohjeita sekä huoltopäiväkirjaa?

Jos ei, ota yhteyttä, niin laitetaan yhdessä jätevesijärjestelmään liittyvät asiasi kuntoon.