Palvelut

Tiekunnat

Yrityksemme tarjoaa tiekunnille tukea mm. seuraavissa asioissa:

 • Tiekunnan toiminnan käynnistäminen / tiekunnan perustaminen
 • Tiekunnan hallinnon hoitaminen (mm. kokoukset, kirjanpito, laskutus)
 • Tieyksikkölaskelman laatiminen
 • Valtion ja/tai kunnan avustusten hakeminen
 • Perusparannushankkeitten suunnittelu, toteutuksen kilpailutus, rahoitushakemusten hoitaminen

Tarjolla on 5 eri laajuista palvelupakettia, jotka voidaan sovittaa asiakkaan tarpeisiin:

 • Perushallinnointipaketti
 • Laaja täyspaketti
 • Tuntiperusteinen laskutus
 • Pelkän tieyksikkölaskelman laatiminen
 • Muut erillishinnalla laskutettavat työt, esim. perusparannuskohteet

Ota yhteyttä ja kysy tarjous!

Vesiosuuskunnat

Yrityksemme tarjoaa vesiosuuskunnille tukea mm. seuraavissa asioissa:

 • Säännölliset tarkistuskäynnit vedenottamoilla
 • Riskiarviointiin perustuvien varautumissuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen yhteistyössä vesiosuuskunnan kanssa
 • Vesihuoltoon liittyvien maksujen laskutus, mm. käyttö-, perus- ja liittymismaksut. Ei sisällä varsinaista kirjanpitoa.
 • Kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen laatiminen
 • Liittymissopimukset ja yleiset toimitusehdot
 • Hankintojen kilpailuttaminen tarvittaessa yhteistyössä muiden vesiosuuskuntien kanssa (mm. sähkö-, laite- ja tarvikehankinnat, sukeltaja, kaivojen puhdistustyö, vesinäytteiden otto)

Palveluiden hinnoittelu voidaan sopia tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti:

 • Yksittäiset tehtävät: tuntiperusteinen laskutus ja syntyneet kulukorvaukset
 • Tapauskohtaisesti laadittavalla määräaikaisella tai toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella (vuosimaksu + osakaskohtainen maksu + mahdolliset kulukorvaukset)

Ota yhteyttä ja kysy tarjous!

Haja-asutuksen jätevesiasiakkaat

Yrityksemme tarjoaa asiakkaille tukea mm. seuraavissa asioissa:

 • Perehtyminen nykyiseen jätevesijärjestelmään ja korjaus/uudistamistarpeen arviointi
 • Poikkeamishakemusten laatiminen tarvittaessa
 • Vaihtoehtoisten toteutustapojen ja kustannusten selvittäminen
 • Suunnitelman laatiminen ja tarvittavan luvan hakeminen rakennusvalvontaviranomaiselta
 • Työn kilpailutus ja valvonta
 • Selvityksen laatiminen nykyisestä jätevesijärjestelmästä, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä käyttöpäiväkirja
 • Tarvittava käyttöön ja kunnossapitoon liittyvä huoltotyö

Palveluiden hinnoittelu voidaan sopia tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti:

 • Yksittäiset tehtävät: tuntiperusteinen laskutus ja syntyneet kulukorvaukset
 • Uuden tai peruskorjattavan jätevesijärjestelmän suunnittelu, lupahakemukset, rakentaminen ja työn toteutus erikseen annettavalla kokonaishinnalla

Ota yhteyttä ja kysy tarjous!